Darparwyr

Mae Rhwydwaith Lles Natur yn cynnwys y sefydliadau isod gyda mwy yn cael eu hychwanegu.

Cliciwch ar enw am ragor o fanylion - mae pob un yn agor gwefan y sefydliad.

Coed Lleol

Gweithgareddau iechyd a lles coetir i helpu i anadlu bywyd i'ch enaid, tra'n gofalu am yr amgylchedd.

Mannau Gwyrdd Caerffili

Nid oes lle gwell na'r awyr agored ar gyfer awyr iach ac ymarfer corff. Ewch allan a darganfod!

Awyr iach dydd Gwener

Mynd â phobl allan fel eu bod yn teimlo'n dda y tu mewn. Helpu i gefnogi lles meddyliol ac emosiynol.

Groundwork Wales

Creu cymunedau cryfach, iachach, busnes cyfrifol a gwell rhagolygon i bobl leol.

Growing Space

Yn cwmpasu ystod o sgiliau garddwriaeth, galwedigaethol a chyflogadwyedd yng Nghanolfan Adnoddau Hafod Deg.

Ymddiriedolaeth Natur Gwent

Diogelu bywyd gwyllt ac adfer lleoedd gwyllt ledled Gwent, gyda chefnogaeth rhwydwaith cynyddol o bobl.

Ysbryd Natur - Cymunedau Llewyrchus CBC

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wahanol weithgareddau sy'n seiliedig ar natur sy'n eich galluogi i ddewis sut rydych chi am weld buddion adferol ac iachusol gweithgareddau symud ac ymwybyddiaeth ofalgar ym myd natur gyda phobl eraill o'r un anian.

Gwirfoddolwyr CV19 Rhisga

Rydyn ni'n meithrin, rydyn ni'n tyfu, rydyn ni'n rhannu ac rydyn ni'n cysylltu. Wedi ymrwymo i greu cymunedau grymus a chadarn.

Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Cysylltu pobl â mentrau awyr agored a phrosiectau cymunedol i greu dysgu hamdden a sgiliau.